دوره سوم میس عطی: بریم ماهیگیری!

پکیج ماهیگیری

میس عطی با “بیا بریم ماهیگیری”، کوچولوهای شما را وارد یک ماجراجویی هیجان انگیز پر از بازی های ماهیگیری تعاملی و عبارت های جذاب انگلیسی می‌کند.